Tiếp tục với
Mị Là Thỏ
username: mmimilmilamilatmilathmilatho

Chào mọi người, lại là Thỏ cute đây. Thể loại nào Thỏ cũng viết, có hứng là viết. Máu trúa hề nhưng Thỏ thích viết truyện ngược, gương vỡ là tan nát khỏi lành. Cảm ơn tình cảm chân thành của mọi người đã ủng hộ Thỏ. Facebook: Mị Là Thỏ Stk: 105874990731 Vietinbank.