Tiếp tục với
I. Giới thiệu chung
I. Giới thiệu chung
Awread là nền tảng đọc và viết cho người Việt được phát triển bởi Awread Team. Việc người dùng sử dụng nền tảng Awread (bao gồm nền tảng web Awread và Awread writer trên desktop, web Awread trên mobile, ứng dụng Awread trên android, ứng dụng Awread trên ios, ứng dụng Awread trên window) để đọc, viết hay sử dụng các dịch vụ khác mà Awread cung cấp được hiểu là người dùng đã đọc và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản trong Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”) này của Awread.
II. Hiệu lực của điều khoản
1. Awread có quyền sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào mà không phải thông báo trước cho người dùng và người dùng có trách nhiệm cập nhật các sửa đổi, bổ sung này. Việc người dùng tiếp tục sử dụng Awread sau khi sửa đổi, bổ sung Điều khoản được hiểu là người dùng đã đọc và đồng ý với những thay đổi đó. 2. Trường hợp bất kỳ quy định nào của Điều khoản này bị vô hiệu hóa bởi quyết định của một cơ quan có thẩm quyền thì điều này không làm ảnh hướng tới hiệu lực của các quy định còn lại.
III. Tài khoản và bảo mật
1. Awread không giới hạn độ tuổi hay bất kỳ điều kiện nào đối với người dùng. Trường hợp người dùng dưới 18 tuổi, người dùng sẽ bị hạn chế đối với một số nội dung gán mác 18+ trở lên được đăng tải tại Awread. Người dùng dưới 13 tuổi khi sử dụng Awread buộc phải có sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng và chấp nhận Điều khoản này của Awread. Người dùng tạo tài khoản tại Awread được coi là đã đáp ứng mọi điều kiện về giới hạn độ tuổi theo Điều khoản này. Người dùng tự chịu trách nhiệm đối với thông tin người dùng cung cấp tại Awread. 2. Người dùng có tài khoản tại Awread có quyền sử dụng tất cả các dịch vụ tại Awread và được bảo mật tuyệt đối các thông tin đã cung cấp cho Awread. Việc sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 3. Nhằm đảm bảo cho việc sử dụng dịch vụ được thực hiện an toàn, bảo mật, người dùng cần thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin tài khoản theo các nguyên tắc sau: a. Không tiết lộ tên/ tên tài khoản/ Mật khẩu của mình với bất kỳ ai hoặc viết, tiết lộ, sử dụng ở bất cứ nơi nào mà những người khác có thể nhận biết và nhìn thấy được. b. Không chia sẻ thông tin tài khoản với bất kỳ người nào khác dưới bất cứ hình thức nào. c. Đảm bảo việc đã đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình vào mỗi cuối phiên đăng nhập tại Awread. d. Trường hợp người dùng có nghi ngờ tài khoản của mình đã bị lộ, người dùng cần thay đổi mật khẩu của tài khoản ngay lập tức. Trong trường hợp cần thiết, người dùng cần liên hệ với Awread để được hỗ trợ.
Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra tại Awread bằng tài khoản của mình ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do người dùng thực hiện. Awread sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc tài khoản, mật khẩu, thông tin của người dùng bị sử dụng trái phép hoặc việc người dùng không tuân thủ điều khoản này.
IV. Quyền và nghĩa vụ của người dùng
1. Người dùng đã đăng ký tài khoản tại Awread được quyền truy cập, chỉnh sửa, thay đổi, thêm, xóa thông tin tài khoản cá nhân của mình, bao gồm: Tên, Tên tài khoản, Mật khẩu, Ngày tháng năm sinh, Email, Số điện thoại, các tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản. 2. Người dùng có nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản theo Điều khoản này. Đồng thời, thông báo kịp thời cho Awread về bất cứ trường hợp sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của mình. 3. Người dùng cam kết các tác phẩm người dùng đăng tải tại mục tự sáng tác là tác phẩm thuộc quyền sở hữu của người dùng, do chính người dùng sáng tác và chịu trách nhiệm. Các tác phẩm người dùng đăng tải tại mục sưu tầm là các tác phẩm mà người dùng được quyền đăng tải sau khi xin phép/ xin ý kiến/ mua bản quyền từ tác giả có quyền sở hữu các tác phẩm đó. Awread không kiểm soát các nội dung đăng tải tại Awread, do đó, Awread không có bất kỳ trách nhiệm nào và được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến bản quyền tác phẩm đăng tải tại Awread với người dùng, tác giả của tác phẩm hay bất kỳ bên thứ ba nào khác. 4. Người dùng cam kết thực hiện tuân thủ toàn bộ các nghĩa vụ khác theo các quy định tại Điều khoản này và quy định khác (nếu có) của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 5. Người dùng có hành vi vi phạm quy định tại Điều khoản này, Awread sẽ xóa toàn bộ bài đăng và cấm vĩnh viễn tài khoản của tác giả. Awread được miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp, tác giả phải chịu mọi trách nhiệm liên quan với bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
V. Các khoản phí và thanh toán
1. Nếu có một khoản phí liên quan đến giao dịch nạp Coin hoặc bất kỳ phần nào của các dịch vụ tại Awread, người dùng đồng ý thanh toán khoản phí đó để nhận Coin hoặc để nhận quyền truy cập và/hoặc nhận quyền lợi của các dịch vụ đó. Giá dành cho Coin và các dịch vụ chưa bao gồm các khoản thuế hiện hành và phí thanh toán, phí chuyển đổi hoặc các loại phí khác do bên trung gian thanh toán yêu cầu. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế hay phí khác đó. 2. Để thanh toán phí áp dụng cho giao dịch nạp Coin hoặc cho một dịch vụ khác của Awread, người dùng sẽ được yêu cầu chọn một phương thức thanh toán trước khi hoàn thành giao dịch hoặc tại thời điểm bạn đăng ký dịch vụ đó. Người dùng có thể truy cập và thay đổi thông tin tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình vào bất kỳ lúc nào. Việc người dùng đồng ý thanh toán tại Awread được hiểu là việc người dùng đồng ý cho phép Awread sử dụng bất kỳ thông tin tài khoản cập nhật nào về phương thức thanh toán của người dùng được cung cấp bởi ngân hàng phát hành của người dùng hoặc mạng lưới thanh toán, ứng dụng trung gian thanh toán nào được áp dụng. 3. Bằng việc cung cấp một phương thức thanh toán cho Awread, người dùng cam kết: a. Đảm bảo rằng người dùng được phép sử dụng phương thức thanh toán mà người dùng đã cung cấp và rằng bất kỳ thông tin thanh toán nào người dùng cung cấp cho Awread đều là đúng sự thực và chính xác. b. Cho phép Awread tính phí cho người dùng đối với các dịch vụ tại Awread, dùng phương thức thanh toán mà người dùng lựa chọn. c. Cho phép Awread tính phí đối với bất kỳ tính năng có trả phí nào của các dịch vụ mà người dùng lựa chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian các Điều khoản này có hiệu lực. 4. Chúng tôi có thể thay đổi giá của bất kỳ dịch vụ nào tại Awread vào bất kỳ lúc nào. 5. Coin người dùng đã mua sẽ có giá trị vô thời hạn cho đến khi tài khoản bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì và không được phép hoàn lại hay rút ra khỏi tài khoản. Trường hợp tài khoản của bạn không hoạt động (nghĩa là bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình) quá 06 tháng, Awread có quyền vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả số Coin trong tài khoản sẽ bị mất.
VI. Thanh toán và chia sẻ doanh thu
1. Quy định chung
a. Mọi dịch vụ tại Awread được thanh toán thông qua đồng Coin.
b. Đồng Coin là đồng thanh toán tại Awread, đồng Coin không phải là tiền và không được hoàn trả lại trong mọi trường hợp.
2. Nạp Coin
a. Người dùng thực hiện mua Coin tại Awread thông qua các hình thức thanh toán: thẻ ngân hàng, Momo
b. Sau khi hoàn thành việc mua Coin theo hướng dẫn, người dùng sẽ được hệ thống cộng Coin vào tài khoản:
- Trong vòng 1 tiếng đồng hồ khi mua Coin trong khoảng 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày
- Từ 8 giờ đến 9 giờ sáng ngày hôm sau khi mua Coin trong khoảng thời gian còn lại.
3. Doanh thu của tác giả
a. Đồng Coin tác giả thu được từ việc bán truyện và do độc giả ủng hộ sẽ được coi là doanh thu của tác giả.
- Đồng Coin được coi là doanh thu của tác giả không được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua truyện, ủng hộ tác giả tại Awread.
- Đồng Coin doanh thu của tác giả được chuyển đổi thành đồng Việt Nam đồng. Một đồng Coin có giá trị tương đương với một đồng Việt Nam đồng.
b. Tác giả có thể thực hiện việc rút tiền từ doanh thu tại Awread khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Tác giả có đăng tác phẩm phù hợp với các điều khoản dịch vụ tại Awread và có phát sinh thu nhập trong kỳ thanh toán
- Tác giả tuân thủ đầy đủ và không vi phạm các quy định của Awread, các quy định của pháp luật
c. Việc rút tiền được thực hiện thông qua hình thức sau: Tác giả tạo hồ sơ thanh toán và tạo ngưỡng thanh toán tối thiểu 300.000 VND (Ba trăm nghìn Việt Nam đồng). Khi doanh thu của tác giả đạt ngưỡng thanh toán, Awread sẽ tự động ghi nhận lệnh rút tiền và thực hiện việc chuyển tiền cho tác giả theo thông tin thanh toán tại hồ sơ thanh toán từ ngày 01 đến ngày 15 tháng sau.
d. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối rút tiền
- Tài khoản có vấn đề về việc không tuân thủ các chính sách của Awread: Các tài khoản có vấn đề sẽ bị giữ khoản doanh thu cho đến thời điểm làm rõ được nghi vấn, rồi mới tiến hành thanh toán hoặc sẽ bị giữ doanh thu nếu tài khoản đã vi phạm quy định.
- Tài khoản không có đầy đủ thông tin và/ hoặc chưa được xác minh: Các tài khoản này sẽ được yêu cầu cập nhật đầy đủ và xác minh thông tin tài khoản. Khoản doanh thu sẽ được thanh toán sau khi tài khoản hoàn tất việc cập nhật, xác minh.
- Tài khoản cung cấp sai thông tin thanh toán.
- Tài khoản bị báo cáo hoặc đang xem xét các vấn đề vi phạm bản quyền.
- Khoản tiền yêu cầu rút nhỏ hơn 300.000 Việt Nam đồng.
4. Thanh toán
a. Việc thanh toán doanh thu cho tác giả được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản. Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam Đồng. Trường hợp tác giả không sử dụng tài khoản ngân hàng và/ hoặc muốn nhận doanh thu thông qua các hình thức ví điện tử khác, vui lòng nêu rõ trong yêu cầu rút tiền.
b. Trường hợp tác giả cung cấp sai thông tin dẫn đến việc thanh toán không đến được tác giả, Awread không chịu trách nhiệm thanh toán lại và khoản doanh thu yêu cầu rút sẽ được xác nhận là đã rút.
5. Quy định về thuế: tài khoản phát sinh thu nhập từ Awread có nghĩa vụ tự kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật.
6. Phí giao dịch: Phí giao dịch đối với mỗi giao dịch mua bán truyện tại Awread là 30% giá trị giao dịch.
7. Chia sẻ doanh thu từ khoản ủng hộ của độc giả cho tác giả
Độc giả có thể ủng hộ cho tác giả thông qua việc tặng bánh cho tác phẩm của tác giả. Giá trị bánh mì được quy đổi như sau:
- Bánh mì: 10.000 coin/ chiếc
- Sandwich: 20.000 coin/ chiếc
- Bánh mì: 50.000 coin/ chiếc
Với mỗi chiếc bánh mà độc giả ủng hộ cho tác giả, tác giả sẽ nhận được 90% giá trị bánh, Awread nhận 10% giá trị bánh.
VII. Phân loại nội dung theo độ tuổi
1. Tác giả được quyền đăng tải nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Awread. Các nội dung sau khi đăng tải phải được phân loại theo độ tuổi, dựa trên bộ tiêu chí như sau: a. Truyện 13+ Nội dung truyện không có cảnh khoả thân, không có cảnh sử dụng các chất kích thích. Các cảnh liên quan đến tình dục không có hoặc rất ít, ở mức nhẹ nhàng và thoáng qua. Cảnh bạo lực, những lời lẽ tục tĩu không có hoặc rất ít. (Dưới 5% nội dung truyện) b. Truyện 16+ Nội dung truyện có thể có các cảnh khoả thân nhưng không rõ ràng. Các cảnh liên quan đến tình dục chỉ ở mức nhẹ và không đặc tả (như ôm, hôn), Các cảnh bạo lực ở mức vừa, có cảnh sử dụng các chất kích thích nhẹ như thuốc lá, rượu, bia. Các lời lẽ tục tĩu ở mức nhẹ. (Dưới 20% truyện) c. Truyện 18+ Nội dung truyện có thể có các cảnh khoả thân ở mức vừa. Có các cảnh liên quan đến tình dục và quan hệ tình dục ở mức vừa nhưng không vượt quá 20% nội dung truyện. Có cảnh bạo lực ở mức cao nhưng không mô tả chi tiết xác chết, máu me, vết thương. Có cảnh sử dụng các chất kích thích ở mức vừa. Có thể sử dụng các lời lẽ tục tĩu, dâm ô ở mức vừa nhưng không vượt quá 10% truyện d. Truyện 21+ Nội dung truyện có thể có các cảnh khoả thân được đặc tả rõ ràng. Các cảnh liên quan đến tình dục và quan hệ tình dục ở mức cao nhưng không vượt quá 30% nội dung truyện. Các cảnh bạo lực, sử dụng chất kích thích ở mức cao, có thể có cảnh sử dụng chất kích thích bị cấm nhưng không vượt quá 10% truyện. Có thể sử dụng các lời lẽ tục tĩu, dâm ô ở mức cao không vượt quá 20% truyện. e. Các nội dung truyện có các cảnh khỏa thân, liên quan đến quan hệ tình dục, bạo lực, sử dụng chất kích thích … vượt quá điều khoản này hoặc vi phạm các điều cầm theo quy định của pháp luật và Điều khoản dịch vụ của Awread không được phép đăng tải. 2. Trường hợp tác giả đăng tải nội dung không đúng phân loại độ tuổi, hoặc đăng tải nội dung bị cấm, độc giả có quyền báo cáo vi phạm hoặc gắn cờ vi phạm. Tác giả có nội dung vi phạm sẽ bị yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa bỏ các nội dung vi phạm. Trường hợp sau khi đã được nhắc nhở mà tác giả không có hành động khắc phục vi phạm hoặc vẫn tiếp tục tái phạm, Awread sẽ xóa vĩnh viễn tác phẩm của tác giả tại Awread và khóa doanh thu đối với tác phẩm có nội dung vi phạm.
VIII. Khiếu nại về xâm phạm bản quyền
1. Nếu người dùng cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép, trưng bày, hoặc phát tán tại Awread theo cách cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền theo quy định của pháp luật, vui lòng thông báo cho Awread theo email admin@awread.vn hoặc fanpage chính thức của Awread tại Facebook https://www.facebook.com/awread.vn.
2. Khi thông báo về hành vi xâm phạm bản quyền, người dùng vui lòng cung cấp:
(i) bản mô tả (các) tác phẩm có bảo hộ bản quyền đó và chỉ dẫn chính xác về nội dung được cho là bị xâm phạm bản quyền trong tác phẩm đó hoặc các chứng cứ khác chứng minh người dùng là chủ sở hữu của tác phẩm bị xâm phạm và giữ bản quyền đối với tác phẩm đó.
(ii) thông tin cần thiết để Awread có thể liên hệ với người dùng như số điện thoại/ email/ facebook cá nhân.
Awread sẽ xác minh lại tác phẩm/ nội dung bị khiếu nại và giải quyết khiếu nại của người dùng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo.
IX. Loại trừ trách nhiệm
1. Trong mọi trường hợp, Awread sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, dù là dưới bất kỳ hình thức nào đối với các hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc người dùng sử dụng hay không thể sử dụng Awread không tuân thủ theo các quy định tại Điều khoản dịch vụ này và các cam kết khác đối với Awread. 2. Awread được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp người dùng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba khác. Trong trường hợp này, Awread có quyền yêu cầu người dùng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà người dùng gây ra cho Awread. 3. Awread được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng. 4. Người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tác phẩm, nội dung mà mình đăng tải. Awread được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp và vi phạm bản quyền nào giữa người dùng với bên thứ ba.
X. Các hành vi bị cấm tại Awread
Awread Trong quá trình sử dụng Awread, người dùng cam kết tuyệt đối không thực hiện các hành vi bị cấm dưới đây. Trong trường hợp người dùng cố tình thực hiện các hành vi bị cấm này, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý với bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Awread được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp này. 1. Tiết lộ bí mật Nhà nước, bị mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật nhà nước khác do pháp luật quy định. 2. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm ... uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. 3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm, xuất bản phẩm bị cấm. 4. Tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam; bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 5. Sử dụng trái phép mật khẩu/ tài khoản, các thông tin riêng, thông tin cá nhân của người dùng khác tại Awread. 6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 7. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay bất kỳ hình thức nào khác để can thiệp, phá hoại, sao chép thông tin đối với các sản phẩm, dịch vụ, tác phẩm được đăng tải tại Awread. 8. Có hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ. 9. Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. 10. Có hành vi lạm dụng hệ thống dưới mọi hình thức, bao gồm lạm dụng đăng bài, lạm dụng bộ đếm (lượt xem, lượt đánh giá...), lạm dụng chiếm đoạn xu, tiền dưới mọi hình thức. 11. Cấm chiếm đoạt xu thưởng, tiền thưởng bằng cách gom từ nhiều tài khoản khác sau đó chuyển về một tài khoản rồi rút tiền, hành vi này được coi là hành vi trục lợi chiếm đoạt tiền của hệ thống.
XI. Quy định chung
Điều khoản dịch vụ này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Người dùng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Người dùng và Awread. Người dùng có quyền khiếu nại với Awread theo địa chỉ: admin@awread.vn. Awread sẽ xem xét khiếu nại của Người dùng trong thời hạn 14 ngày làm việc và nỗ lực hết sức để giải quyết khiếu nại của người dùng
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.