Tiếp tục với

Hỏi và đáp

Awread có trả nhuận bút cho tác giả không?
Tác giả tại Awread nhận được thu nhập từ đâu?
Awread có ký hợp đồng với tác giả không?
Có đăng truyện LGBT, truyện 18+ lên Awread được không?
Tác phẩm đăng tại Awread có bắt buộc phải là tác phẩm mới hay không?
Sau khi đăng truyện tại Awread có được đăng lại ở nền tảng khác hay không?