Tiếp tục với
Mối tình đầu
0 0 0 2 0 1
Mối tình đầu - TrinaJane 8 Truyện ngắn - hết
trinajane

Hoa vỡ rồi dáng tim bé nhỏ Màu hồng phai đượm sắc u buồn Tình chưa hết nhưng có vẹn nguyên? Vỡ rồi yêu thương còn hay mất? Dáng tim bé xinh vỡ mất rồi! Hồng phai pha đỏ tự bao giờ. Trong nắng mai, hoa tim vẫn cười, Gió yêu thương vẫn mãi bên em.

Thẻ: Trina