Tiếp tục với
Mùa Hạ
0 0 0 1 0 3
Mùa Hạ - Thiên Nguyệt Vân 23 Truyện dài - Đang sáng tác
thiennguyetvan

"Đáng lẽ ra mọi chuyện không kết thúc như thế..."

Thẻ:

khoảng trống hiện đại , buồn , tình nam khoảng trống