Tiếp tục với
Người Mẹ
3 3 0 0 1 6 2
Người Mẹ - KP 30 Thơ - hết
kimmypig

Đây là một tập thơ tự sáng tác nói về tình cảm của con dành cho người mẹ.

Thẻ: thơ

khoảng trống thuần việt , đời sống khoảng trống