Tiếp tục với
CHUYỆN TẾT
0 0 0 0 0 1
CHUYỆN TẾT - Gió Nồm Nam 2 Truyện ngắn - hết
sakaiminami1103

"Linh không thể ngờ cuộc sống làm con người ta thay đổi nhiều tới thế, nó và My đã mạnh mẽ hơn, có thể làm những việc ngày trước nếu không có Mẹ tưởng như không thể. Linh đăm chiêu nhìn ra thềm ba đầy những nắng là nắng- nắng hi vọng của mùa Xuân mới- cảm giác thật dễ chịu..."