Tiếp tục với
Xuyên thành tang thi phải làm sao đây?
1 3 1 7 3 19 85
Xuyên thành tang thi phải làm sao đây? - Mây Tím 1061 Truyện dài - hết
maytim

Nếu nói thần xuyên không đã chọn trúng ai thì người đó sẽ không thoát khỏi, Vũ Duệ sẽ là người đầu tiên xác nhận điều này. Không vì gì khác, chính bởi vì Vũ Duệ cậu sống trên đời này đã được 25 năm là một công dân bình thường như bao người khác học xong đại học liền dấng thân đi làm từ sáng sớm đến tối rồi về nhà như thế vẫn đùng một cái xuyên qua. Thế giới này cùng với thế giới hiện tại mà cậu sống là cùng một tên gọi nhưng tình cảnh thì không giống cho lắm… Hơn thế nữa, cậu… cư nhiên trở thành tang thi? Có lộn không vậy? Trong lúc hoang mang cậu lại gặp trúng người đàn ông mạnh mẽ kia, cậu dùng đôi mắt ngập nước tỏ ra đáng thương cầu thu lưu. Người đàn ông ấy cứ như vậy bị cậu ‘lừa gạt’ mang cậu trở về ngôi nhà của mình…

Thẻ: xuyên không , Tang thi , Mạt thế

Bìa gốc bởi Mây Tím