Tiếp tục với
Yêu Người
0 0 0 0 3 6
Yêu Người - 🦚 Tiểu Tước Linh 🦚 8 Truyện dài - Đang sáng tác
yeunhi

Hắn là Cố Lan Quân cũng là ma tôn người người nghe phải khiếp sợ là kẻ khiến chúng tiên môn hận đến thấu xương tủy là kẻ khiến chúng sinh đồ thán tóm lại hắn chính là thứ tà ác xấu xí dơ bẩn nhất nơi trần thế này. Còn y là Phỉ Uyên là 1 con bạch khổng tước bé nhỏ nhưng cơ duyên lại dẫn y tới bên hắn để y gặp hắn cứu hắn ở bên hắn yêu hắn vì hắn mà chấp nhận đọa ma hy sinh tất thảy chỉ vì muốn 1 cái gật đầu hài lòng từ hắn.

Thẻ: Tình boylove

Bìa gốc bởi 🦚 Tiểu Tước Linh 🦚

khoảng trống tiên hiệp , hư cấu , tình nam khoảng trống