Tiếp tục với
Bánh ngọt
1 0 0 2 6 1
Bánh ngọt - Hotaru 31 Truyện ngắn - hết
vuongnhi

"Không muốn ăn thì đừng ăn, muốn khóc thì cứ khóc! Đừng sợ, ở đây chỉ có tao thôi, không cần phải nhịn nữa!" ... Lúc đầu cô cảm thấy chiếc bánh ngọt mình vừa mua thật khó ăn. Vừa chẳng nghe ra vị lại vừa khô đến độ tưởng chừng nuốt không trôi được qua khỏi cổ họng. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cái bánh ấy lại ngon, lại ngọt vô cùng!

Thẻ:

Bìa gốc bởi Hotaru