Tiếp tục với
Kẻ điên.
0 0 0 1 1 1
Kẻ điên. - Thu Quỳnh 14 Truyện ngắn - hết
vincent_thq.

Nếu ngày mai trời vẫn sáng, tôi nhất định sẽ cưới em.