Tiếp tục với
Cộng thê (ABO)
2 3 2 2 1 25
Cộng thê (ABO) - nekkid 200 Truyện dài - hết
nekkid

Mỗi khi kỳ phát tình đến, Lưu Vỹ lại phải trở về quê nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng cũng là nơi luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và xa lạ. Tag: Bối cảnh ABO, NP (3 công A x 1 thụ O), BDSM, HE Warning: 18+, có tình tiết rếp, 3 công đều yêu thụ thật lòng, thụ không dành tình cảm cho ai nhiều hơn

Thẻ: