Tiếp tục với
Chúng ta của thanh xuân
0 0 1 1 1 2
Chúng ta của thanh xuân - Cẩm Thương 137 Truyện ngắn - hết
cthuong252

“Cậu từng là cả thanh xuân của tôi, nhưng thanh xuân của cậu lại mang tên cô ấy. … Bầu trời vẫn xanh như năm đó, hoa phượng vẫn đỏ rực rung rinh nổi bật khắp nền trời. Chỉ có chúng tôi, tất cả đều không còn là chúng tôi của năm đó nữa rồi …” (Chúng ta của thanh xuân - Cẩm Thương)

Thẻ: Cẩm Thương , thanh xuân

Bìa gốc bởi Cẩm Thương