Tiếp tục với
Lỡ đi qua thanh xuân
0 0 1 0 2 1
Lỡ đi qua thanh xuân - Cẩm Thương 60 Truyện ngắn - hết
cthuong252

“Yêu đúng người, sai thời điểm gọi là thanh xuân …” Người ta bảo vậy :”) Thế nên cả thanh xuân của anh dành hết cho cô ấy, nhưng lại vì sai thời điểm mà buông tay. Anh chưa bao giờ tin vào định mệnh, càng không tin vào thứ thời điểm vẩn vơ mà người ta lấy để làm lý do rời đi hết. Thời điểm không sai, chỉ là ngay từ đầu đã yêu sai người mất rồi … (Lỡ đi qua thanh xuân | Cẩm Thương)