Tiếp tục với
Chất chồng
0 0 0 0 1 1
Chất chồng - Tố Nham 149 Truyện ngắn - Đang sáng tác
tonham

Hảo chuyển nhà đến khu phố của người già, để bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc để hiểu thêm về cuộc sống cũ của chính mình.

Thẻ:

khoảng trống gia đình , hiện đại khoảng trống