Tiếp tục với
1000 trích dẫn thanh xuân và chữa lành
0 0 0 0 0 3
1000 trích dẫn thanh xuân và chữa lành - Quách Thái Di 8 Tản văn - Đang sáng tác
quachthaidi

Những trích dẫn về thanh xuân, tình yêu và sự chữa lành do chính mình sáng tác.

khoảng trống nhật ký khoảng trống