Tiếp tục với
Mẹ đã đi rồi
0 0 0 3 6 1
Mẹ đã đi rồi - Cẩm Tú Cầu 25 Thơ - hết
phuchoa

Hôm nay mẹ đã đi rồi Mình ba đứng đó bồi hồi đau thương Ba như còn những vấn vương Thành tâm thắp một nén hương cho người

Thẻ:

khoảng trống gia đình khoảng trống