Awread - Kênh bán sách điện tử đầu tiên tại Việt Nam Giới thiệu về Awread Đăng nhập Awread Trở thành tác giả cùng Awread, viết nên câu truyện của bạn
loại: dựa trên câu chuyện có thật
Đơn Luyến
Thích Vị
Chưa có đánh giá
14 3 0
Lời nói dối của mẹ
Nguyễn Khương
rating-full
tích cực
(3 đánh giá)
107 4 0
Nói dối bằng Sự thật
Thomas Harris
rating-middle
trái chiều
(3 đánh giá)
124 19 0
|sồi/cảm hứng sử| Tuỳ Lưu
Sồi
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
30 8 0
Gã hề
Nga Laca
Chưa có đánh giá
10 3 0
Kìa, tuổi thơ!
Vương Nhi
Chưa có đánh giá
27 0 0
Anh hai
Vương Nhi
rating-full
tích cực
(2 đánh giá)
32 3 3