Nơi tự do sáng tác và thưởng thức những tác phẩm của bạn Giới thiệu về Awread Đăng nhập Awread Trở thành tác giả cùng Awread

loại: đen tối

Thơ Thẩn Thẩn Thơ
Madrill
Chưa có đánh giá
66 5 0
Hết
Nanh Trắng
Otis Maxwell
rating-full
tích cực
(11 đánh giá)
407 6 0
Rhodes và em
773795527866324
Chưa có đánh giá
0 0 0
Chạy khỏi xác sống
Anh Giàu
Chưa có đánh giá
4 0 0
Hết
Hấp hối
Haru
Chưa có đánh giá
6 2 2
Hết
Ván cược
Đỗ
Chưa có đánh giá
3 0 0
MỘNG
DAK_H
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
12 0 0
Hết
Ả
TrinaJane
Chưa có đánh giá
19 6 0
Quỷ Trần
Lacie Trương
Chưa có đánh giá
5 0 0
Hết
Gói mì tôm
Tumo
rating-full
tích cực
(2 đánh giá)
21 9 0
Tổng hợp những mẩu ngắn
Tumo
Chưa có đánh giá
73 1 0