Awread - Kênh bán sách điện tử đầu tiên tại Việt Nam Giới thiệu về Awread Đăng nhập Awread Trở thành tác giả cùng Awread, viết nên câu truyện của bạn
loại: tình yêu nam nữ
Vị ngọt của Negroni
Andrea Ngo
Chưa có đánh giá
1 0 0
Hạ Uyên
Haru
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
21 8 0
Tin vào định mệnh
Cẩm Thương
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
289 4 2
Mành Chỉ Đỏ
Tửu Ca Vạn Hành
rating-full
tích cực
(4 đánh giá)
837 115 0
Thôi Duyên
Umio
Chưa có đánh giá
5 0 0
Chúng ta của thanh xuân
Cẩm Thương
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
100 1 0
Vạn Xuân
Y Tịch
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
20 2 0
Hiệu sách kết duyên
Yên Hà
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
73 0 5