Nền tảng đọc truyện online và tự do viết, dành cho tác giả Việt với 100% doanh thu cho tác giả Awread là gì? Giới thiệu về Awread Đăng nhập Awread Trở thành tác giả viết truyện và nhận 100% doanh thu
Thẻ thịnh hành
(Đang lọc)
Lọc
Tuần
Tháng
Năm
Tất cả
Hết
Muỗi
Yên Hà
Chưa có đánh giá
26 6 0
Hết
Sớm mai trong trẻo
Yên Hà
rating-full
tích cực
(1 đánh giá)
314 1 9
Hết
Khoảnh ký ức
Yên Hà
Chưa có đánh giá
26 0 0
Hết
Khúc giao thời
Yên Hà
Chưa có đánh giá
58 2 0
Hết
Mét Rưỡi của cậu
Yên Hà
rating-full
tích cực
(4 đánh giá)
335 14 0