Tiếp tục với
TrinaJane
username: trinajane

1- Dandelion Dance- Vũ khúc bồ công anh: HOÀN (đang up lại, có chỉnh sửa và thêm chap) 2- Màu nắng- màu mưa: HOÀN (update trên fanpage) 3- Malum- Trái tim của quỷ: HOÀN (update trên fanpage) 4- Duyên như mộng: Thiên nhai cộng minh nguyệt: HOÀN (đang update lại, có chỉnh sửa) 5- Bài ca thời gian (Duyên như mộng 2): On going 6- Hắc nguyệt quang & nam thần... kinh: On going (update trên fanpage) 7- Nhật nguyệt thần thoại- Cung phi của tướng quân: dự án 8- Cát tình chân sa- Kemet's story: dự án 9- Nàng Công chúa kiêu hãnh: dự án 10- Châu Trần duyên (tên tạm): dự án

https://awread.vn/a/trinajane